OVER REINTEGRATIE

Wat is reïntegratie?

Reïntegratie is erop gericht om u (opnieuw) aan het werk te helpen, of om de weg naar werk of maatschappelijke participatie te vergemakkelijken.
Als u moeite heeft met het vinden van werk kunt u extra ondersteuning en begeleiding nodig hebben. In een reïntegratietraject wordt dan gezorgd voor extra begeleiding, cursussen of trainingen.

Reïntegratie is het proces van terugkeren naar werk in de breedste zin van het woord. Hierbij kan het gaan om werk binnen of buiten de huidige functie of organisatie na een lange verzuimperiode. Het doel van reïntegratie is om u aan duurzaam betaalde arbeid te helpen.

Reïntegratie is het geheel van activiteiten dat nodig is om mensen met een afstand tot de arbeidmarkt aan duurzame betaalde arbeid te helpen en daarmee een (mogelijke) uitkeringssituatie te voorkomen of te minimaliseren.

Wat is het doel van reïntegratie?

Het doel van reïntegratie is mensen die in bovengenoemde situatie verkeren aan duurzame betaalde arbeid te helpen. Door mensen die nog kunnen werken terug te leiden naar werk, wordt een belangrijk maatschappelijk doel gediend: het sociale vangnet toegankelijk houden voor mensen die er echt op aangewezen zijn.

Voor wie is reïntegratie?

• Zieke werknemers die in dienst zijn, maar eigenlijk weer gezond moeten worden om terug te keren naar hun werkgever.

• Zieke werknemers in loondienst waarvan verwacht wordt dat ze niet meer terugkeren naar de eigen werkgever en een andere werkgever moeten zoeken.

• Mensen met een WW-uitkering voor wie het UWV WERKbedrijf bereid is een reïntegratietraject te betalen.

• Mensen met een WIA-uitkering voor wie het UWV WERKbedrijf bereid is een reïntegratietraject te betalen.

• Mensen met een bijstandsuitkering voor wie de gemeente bereid is een reïntegratietraject te betalen.

• Mensen die een Persoonsgebonden Budget of een Persoonsgebonden Reïntegratie Budget tot hun beschikking hebben.

• Speciale doelgroepen zoals GGZ-patienten die geïndiceerd zijn voor een reïntegratietraject.

U kunt met reïntegratie te maken krijgen vanuit een uitkering of vanuit werk:
• Meer informatie over reïntegratie vanuit een uitkering klik hier
• Meer informatie over reïntegratie vanuit werk klik hier

Reatis helpt u graag bij uw reïntegratie. Reatis zal u ondersteunen bij de terugkeer naar werk of om het vinden van ander werk makkelijker te maken. Voor onze werkwijze kunt u hier terecht.

WAAROM REATIS?
MAAK EEN AFSPRAAK
Reatis Reintegratie | Copyright 2010