EERSTE SPOOR REINTEGRATIE

Als werkgever doet u er ongetwijfeld alles aan om een prettig, veilig en gezond werkklimaat te creëren. Desondanks kan het altijd gebeuren dat een werknemer langdurig ziek wordt. In dat geval bent u sinds de Wet Verbetering Poortwachter wettelijk verantwoordelijk voor de reïntegratie van uw medewerker. Niet-naleving van deze wet kan ertoe leiden dat u tot twee jaar salaris moet doorbetalen. Terwijl u ook nog eens wordt geconfronteerd met een forse premieverhoging wanneer de bewuste medewerker in de WIA belandt.

Reatis helpt u om dergelijke problemen te voorkomen. Wij bieden professionele ondersteuning en advies als het gaat om ziektepreventie binnen de werkomgeving. En daarnaast zijn we u graag van dienst bij de reïntegratie van zieke medewerkers, zodat dit geen onnodige rompslomp oplevert.

Voorkomen is beter dan genezen

Hoe eerder u Reatis betrekt bij uw personeelsbeleid, hoe meer profijt u daarvan heeft. Wij ondersteunen u namelijk ook graag bij het voorkomen van ziekteverzuim.

U kunt ons inschakelen om oorzaken van verzuim in kaart te brengen. Of gebruik maken van onze loopbaanbegeleiding en loopbaanscans, waarmee we vroegtijdig eventuele relaties tussen (ziekte)verzuim en carrièreproblematiek blootleggen. Maar ook in het kader van de Wet Verbetering Poortwachter zijn we u preventief van dienst: een deskundige adviseur van Reatis vormt de schakel die alle partijen binnen of buiten uw bedrijf op één lijn brengt. En met onze trainingen voor leidinggevenden kunt u zieke medewerkers nog beter begeleiden. Het opstellen van het verplichte plan van aanpak voor de reïntegratie en het voeren van loopbaanadviesgesprekken en slecht-nieuws-gesprekken zijn slechts enkele van de vaardigheden die u met onze kennis en ervaring kunt perfectioneren.

Reatis weet hoe het werkt

Welk type ondersteuning wij u ook adviseren – preventief of curatief – u mag rekenen op de kwaliteit die Reatis bekend heeft gemaakt. We beschikken over eigen deskundigen die zo belangrijk zijn voor de correcte uitvoering van de Wet Verbetering Poortwachter en we worden in de markt beschouwd als een innovatieve en solide dienstverlener. Kortom, Reatis weet hoe het werkt.

Meer weten?

Wilt u weten wat we in uw specifieke situatie voor u kunnen betekenen, neem dan contact met ons op voor een nadere kennismaking.

WAAROM REATIS?
MAAK EEN AFSPRAAK
Reatis Reintegratie | Copyright 2010