TWEEDE SPOOR REINTEGRATIE

Reatis heeft een jarenlange ervaring met het reïntegreren van zieke werknemers en arbeidsgehandicapten. Wij staan voor een actieve aanpak in een vroeg stadium met gespecialiseerde adviseurs. Onze dienstverlening start op het moment dat u uw medewerker bij ons aanmeldt.

Direct na de intake gaan onze specialisten aan de slag om hem of haar aan het juiste werk te helpen. Uitgangspunt: de kansen en mogelijkheden staan centraal, niet de beperkingen. Het uitvinden en benadrukken van wat uw medewerker wél kan, is wat onze methode succesvol maakt.

Soms is het nodig om die vaardigheden aan te scherpen. Bijvoorbeeld met een korte scholing of training. Ook daarvoor kunnen wij zorgen. Reatis Reïntegratie realiseert een slagingspercentage van gemiddeld 80%. Met name dankzij het banennetwerk dat tot onze beschikking staat: we onderhouden contacten met honderden werkgevers en hebben iedere dag vele vacatures. In alle branches en sectoren en op alle niveaus.

Passend werk

Alle aandacht wordt gericht op een constructief proces naar passend werk. De aanpak die Reatis daarvoor gebruikt, bestaat o.a. uit de volgende activiteiten: het onderzoeken van de arbeidsmarkt, het gebruiken van netwerken, het voeren van interviews en contacten leggen met diverse organisaties. Reatis begeleidt de kandidaat in een individueel traject, aangepast aan de wensen en mogelijkheden van opdrachtgever en kandidaat.

Voorlichting

Naast het begeleiden van activiteiten tijdens het traject, wordt de kandidaat door Reatis ook voorgelicht over de mogelijke WIA uitkering. Daarnaast ondersteunen wij de kandidaat bij het aanvragen van de WIA en indien gewenst ook bij afspraken met het UWV.

duur  van het tweede spoor reïntegratietraject

De duur van een tweede spoor reïntegratietraject is afhankelijk van verschillende factoren en de situatie. De maximale looptijd van het traject is 12 maanden.

Meer weten?

Wilt u weten wat we in uw specifieke situatie voor u kunnen betekenen, neem dan contact met ons op voor een nadere kennismaking.

WAAROM REATIS?
MAAK EEN AFSPRAAK
Reatis Reintegratie | Copyright 2010