MAATWERK

Een veel voorkomend probleem is dat werkgevers reïntegratiekandidaten zien als iemand waar iets mis mee is. Wat vergeten wordt is dat deze mensen ontzettend graag willen werken. Misschien beschikken ze (nog) niet over de juiste vaardigheden met betrekking tot de functie-eisen die worden gesteld, of een werkgever is bang dat een reïntegratiekandidaat sneller zal uitvallen. Daarom helpt Reatis werkgevers door mee te denken met hun wensen.

Uitzenden of detacheren 

Dit kan door de kandidaat eerst via IP groep op uitzendbasis of detacheringsbasis te laten werken, hierdoor worden de risico’s op uitval overgenomen. Meer informatie over uitzenden of detacheren via IP groep vindt u hier.

Subsidies

Daarnaast zijn er vanuit het UWV en de gemeente diverse subsidiemogelijkheden, zoals een loonkostensubsidie. Meer informatie over subsidiemogelijkheden vindt u hier.

Een oplossing voor alle partijen

Door deze aanpak winnen alle partijen, de werkgever heeft tegen lagere kosten een goede arbeidskracht, de kandidaat heeft een baan en het UWV of de gemeente hoeft geen uitkering meer te betalen.

WAAROM REATIS?
MAAK EEN AFSPRAAK
Reatis Reintegratie | Copyright 2010