SUBSIDIES

Wanneer u een werknemer in dienst wilt nemen die momenteel een uitkering ontvangt, is het mogelijk dat u in aanmerking komt voor één van de subsidiemogelijkheden van de overheid. Hierbij valt te denken aan:

• Belastingkorting bij onderwijs
• Ervaringsprofiel en –certificaat
• Looncompensatie bij ziekte (no-riskpolis)
• Loondispensatie Wajong
• Loonkostensubsidie
• Premiekorting arbeidsgehandicapte werknemer
• Premiekorting ouderen
• Proefplaatsing met behoud van de uitkering
• Scholingsbonus
• Subsidie voor aanpassingen in uw bedrijf

Meer informatie
Wilt u meer weten over deze subsidies of wilt u weten hoe Reatis u kan helpen? Neem dan contact op met Reatis voor een uitgebreid informatiegesprek. Klik hier om naar de contactgegevens te gaan voor Reatis bij u in de buurt.

WAAROM REATIS?
MAAK EEN AFSPRAAK
Reatis Reintegratie | Copyright 2010