REATIS TRAJECT

Het traject bij Reatis bestaat uit de volgende onderdelen:

Intake
Tijdens deze intake wordt kennis gemaakt met de cliënt. Dit gesprek heeft een informeel karakter om de cliënt op zijn gemak te stellen en een vertrouwensband op te bouwen.

Trajectplan
Er wordt een trajectplan opgesteld ten behoeve van de opdrachtgever. Hierin wordt opgenomen welke stappen worden ondernomen om de cliënt zo snel mogelijk weer aan het werk te krijgen.

Formuleren van kwaliteiten en vaardigheden
Aan de hand van een diepgaand gesprek met de cliënt wordt bepaald waar de kwaliteiten en vaardigheden van de cliënt liggen. Aan de hand hiervan wordt de droombaan geformuleerd. Daarnaast wordt aan de hand van deze kwaliteiten en vaardigheden gekeken welke functies nog meer passend zijn.

Plan van aanpak en netwerk in kaart brengen
Er wordt een plan van aanpak geformuleerd waarin wordt aangegeven op welke manier er wordt gesolliciteerd en bij welke bedrijven. Daarnaast wordt het netwerk van de cliënt in kaart gebracht. En er wordt gekeken hoe het netwerk ingezet kan worden om een baan te vinden.

Netwerkactivering
De cliënt wordt gevraagd een inventarisatie te maken van bedrijven waar hij/zij zou willen werken. Vervolgens wordt gekeken via welke connecties in het netwerk de cliënt aan tafel kan komen bij het bedrijf.

Actieve jobhunt
De cliënt krijgt 1 maand de tijd om zijn/haar droombaan te vinden. Daarnaast kijkt Reatis naar alternatieve functies die ook passen in het profiel van de cliënt.

training gesprekstechnieken
Samen met de cliënt wordt geoefend hoe een gesprek bij een bedrijf gevoerd kan worden. Welke vragen kan de cliënt stellen, hoe komt de cliënt over in een gesprek. Wat zijn do’s en don’ts. Welke tips en trucs kan de cliënt gebruiken.

Naar aanleiding van de eerste training wordt nogmaals een gesprek geoefend. Hierbij wordt gelet op de punten die tijdens de eerste training zijn opgevallen. Er vindt sturing plaats en het gesprek wordt geanalyseerd.

Gesprek voorbereiden
De cliënt wordt voorbereid op het voeren van het gesprek. Aan de hand van de aandachtspunten uit de gesprekstrainingen wordt de cliënt gewezen op belangrijke punten waar hij/zij op moet letten.

Bedrijfsintroducties  
Hierbij is het de bedoeling dat de cliënt op gesprek gaat bij (potentiële) werkgevers. Niet direct om te solliciteren, maar om te zien en horen wat het bedrijf doet. Wat is de visie van het bedrijf, wat houden de functies in. Welke mogelijkheden zijn er en kan een werkgever tips geven. Op deze manier worden openingen gecreëerd en kan zelfs aanspraak gemaakt worden op het netwerk van het desbetreffende bedrijf. 

Plaatsing, bemiddeling en nazorg
Reatis ondersteunt de cliënt in het onderhandelen over het arbeidscontract. Werkgevers worden daarbij ook gewezen op subsidiemogelijkheden. Daarnaast is er een periode van 6 maanden nazorg waarin werkgever en cliënt indien gewenst worden ondersteund.
    

WAAROM REATIS?
MAAK EEN AFSPRAAK
Reatis Reintegratie | Copyright 2010