REATIS 45+

Deze trajecten zijn ontwikkeld voor werkzoekenden die bij aanmelding de leeftijd hebben van 45 jaar of ouder. Deze groep is niet eenduidig te beschrijven. Het opleidingsniveau, het arbeidsverleden en de persoonlijke omstandigheden kunnen per kandidaat verschillen. Sommige kandidaten worden gekenmerkt door een eenzijdig arbeidsverleden. Er zijn echter ook kandidaten van wie de opleiding niet (meer) relevant op de arbeidsmarkt is. Kandidaten kunnen hierdoor te maken hebben met gevoelens van onzekerheid en teleurstelling. Dit is in de loop van de tijd versterkt doordat sollicitaties niet hebben geleid tot werkhervatting.  Deze kandidaten hebben het geloof in het ‘brief-solliciteren’ geheel verloren. Daarnaast ondervinden zij hinder bij het tot stand komen van een arbeidsrelatie als gevolg van hun leeftijd.

Bedrijfsintroducties

Reatis werkt niet met advertenties en vacatures, wij streven ernaar om onze kandidaten zich in een persoonlijk gesprek met de potentiële werkgever voor te stellen. Het CV is daarbij van ondergeschikt belang. Immers, 90 procent van de werkenden is niet via een schriftelijke sollicitatie aan een baan gekomen maar via persoonlijke contacten (netwerk).

Persoonlijkheid

Uit onderzoek is gebleken dat werkgevers kandidaten vaker aannemen op basis van hun persoonlijkheid. Driekwart van de beroepsbevolking heeft het huidige werk gevonden op een andere manier dan via solliciteren. Dit verborgen werk is nog steeds voorhanden.

Regulier solliciteren is alleen geschikt voor mensen met een hoge arbeidsmarktwaarde. Steeds meer werkzoekenden merken dat zij er via solliciteren niet tussenkomen. Veel bedrijven klagen dat zij niet het juiste personeel kunnen vinden. Vraag en aanbod vinden elkaar niet. De belangrijkste eigenschappen zijn niet van een CV af te lezen. De persoonlijkheid van de kandidaat blijkt de doorslaggevende succesfactor te zijn bij de aanname van personeel.

Verborgen werk

Reatis stelt zich op het standpunt dat de oudere werkzoekende zich niet moet richten op de reguliere sollicitatiemarkt. Samen met de kandidaten zetten wij in op “verscholen werk” en op directe bedrijfsintroducties. Reatis richt zich in haar trajecten dan ook niet op het vinden van werk via sollicitaties maar via netwerken en een marketing methodiek.

WAAROM REATIS?
MAAK EEN AFSPRAAK
Reatis Reintegratie | Copyright 2010