REATIS MODULES

Reatis biedt de mogelijkheid werkzoekenden aan te melden voor één of enkele modules die u speciaal voor uw kandidaat op maat inkoopt. U kunt daarbij aangeven wat uw wensen zijn en waar we extra aandacht aan moeten besteden. De keuze is aan u.

Module intake

Doel
Het intakegesprek en de rapportage hebben tot doel alle relevante informatie met betrekking tot de kandidaat helder en snel te rapporteren zodat het UWV WERKbedrijf sneller vervolgstappen kan zetten.

Omschrijving
Het intakegesprek wordt door Reatis ingezet indien wij een aanmelding krijgen voor de inkoop van een zogenaamde module. De inzet van het intakegesprek leidt tot een sneller advies voor de kandidaat en opdrachtgever.

Werkwijze
U meldt een kandidaat aan bij Reatis voor één of meerder modules. Wij gaan met de kandidaat in gesprek. De opdrachtgever krijgt van ons een uitgebreide rapportage. Indien uit de rapportage blijkt dat de kandidaat aanvullende ondersteuning nodig is, zal hier advies over worden gegeven.

Resultaat
Een intakegesprek leidt tot een schriftelijk en/of mondeling advies.

Doorlooptijd
Maximale doorlooptijd is 5 werkdagen na aanmelding van de kandidaat.


Module Netwerktraining

Doel
De kandidaat kennis te laten maken met het opbouwen en onderhouden van een vruchtbaar netwerk, teneinde een baan te vinden.

Omschrijving
Persoonlijke begeleiding in het opbouwen en onderhouden van een netwerk met als doel het vinden van een arbeidsplaats.

Werkwijze
U meldt een kandidaat aan bij Reatis voor een individuele training. Tijdens training zal de focus liggen op het bewust maken van de kandidaat van de manier waarop een netwerk ingezet kan worden.

Resultaat
De netwerktraining leidt ertoe dat de kandidaat een nieuwe manier van solliciteren leert kennen.

Doorlooptijd
De netwerktraining zal 4 sessies van 2 uur behelzen.


Module sollicitatietraining

Doel
Het opstellen van een sollicitatiebrief en een CV. Zicht geven op de inhoud en indeling.

Omschrijving
Kandidaten die moeite hebben te verwoorden wat ze willen zeggen worden geholpen bij het opstellen van een brief en het CV.

Werkwijze
Tijdens een 2 groepssessies van 2 uur zal worden aangegeven welke punten belangrijk zijn voor een goed CV en een goede brief. Nadat de kandidaat tips heeft gekregen om de sollicitatiebrief en het CV te verbeteren, gaat de kandidaat aan de slag met het herschrijven van de eigen sollicitatiebrief en het eigen CV. Omdat de module in groepsverband zal worden gehouden, krijgen de kandidaten feedback van elkaar om vervolgens met alle tips en tops aan de slag te gaan.

Resultaat
De sollicitatietraining leidt ertoe dat de kandidaat in staat is zelfstandig een CV en sollicitatiebrief kan opstellen en dat men inzicht krijgt in het belang van een goed CV en een goede brief.

Doorlooptijd
De sollicitatietraining zal 2 groepssessies van 2 uur behelzen.


Module gesprekstrainingen

Doel
De inzet van deze module heeft als uitkomst dat de kandidaat in staat is om zich verbaal en non verbaal uitstekend te presenteren.

Omschrijving
Het maken van een goede indruk bepaalt voor een groot deel of een sollicitatie succesvol is. Gebrek aan sollicitatie-ervaring speelt een rol, maar ook het gebrek aan zelfvertrouwen. Deze module zorgt ervoor dat de kandidaat over voldoende kennis, kunde en zelfvertrouwen beschikt om bij een werkgever een goede eerste indruk te maken en zich in vervolggesprekken ook staande te houden.

Werkwijze
Tijdens de trainingen zal veelvuldig gebruik worden gemaakt van rollenspellen waardoor de trainingen een praktisch karakter hebben. Dit draagt bij aan het verhogen van het zelfvertrouwen van de kandidaat. De kandidaat leert zichzelf te verkopen.

Resultaat
Na afronding van deze module is de kandidaat in staat om zich zowel verbaal als non verbaal uitstekend te presenteren aan werkgevers.

Doorlooptijd
Deze gesprekstrainingen zullen op individuele basis worden gegeven. Er zullen 5 sessies van 2 uur plaatsvinden.


Module Jobhunt

Doel
Het vinden van een (verborgen) baan door middel van acquisitie door Reatis.

Omschrijving
Na het houden van een intake zal een jobhunt gestart worden. Er zullen gesprekken worden gearrangeerd met potentiële werkgevers.

Werkwijze
Het netwerk van Reatis zal worden ingezet om zo snel mogelijk een geschikte functie te vinden voor de kandidaat. Er wordt intensief samengewerkt met IP Groep, uitzendorganisatie. Door deze contacten heeft Reatis goede ingangen bij bedrijven in de regio.

Resultaat
Kandidaat kan op gesprek bij diverse bedrijven. Met als doel een functie te bemachtigen.

Doorlooptijd
Gemiddeld 2 maanden

WAAROM REATIS?
MAAK EEN AFSPRAAK
Reatis Reintegratie | Copyright 2010