LOKAAL EN REGIONAAL

Reatis is geen groot landelijk bureau, maar een klein en persoonlijk bedrijf. We zijn erop gericht om voor alle partijen het beste resultaat te bereiken.

Reatis heeft haar hoofdkantoor in Nuenen en vanuit daar worden franchisers door het land aangestuurd. Op deze manier heeft u altijd te maken met iemand die de lokale en regionale arbeidsmarkt van binnen en van buiten kent. Onze franchisers hebben directe contacten met lokale en regionale ondernemers van grote en kleine bedrijven. Hiermee houden wij de kwaliteit van onze dienstverlening optimaal.

Door deze korte lijnen kunnen wij snel schakelen en inspelen op nieuwe trends of verwachtingspatronen. Dit alles om een duurzaam resultaat te behalen.

Dit kleinschalige karakter en de korte communicatielijnen dragen er toe bij dat de consulenten van Reatis de ontwikkelingen op de lokale en regionale arbeidsmarkt op de voet kunnen volgen.

WAAROM REATIS?
MAAK EEN AFSPRAAK
Reatis Reintegratie | Copyright 2010