KEURMERK BLIK OP WERK

Het Blik op Werk Keurmerk is ontwikkeld voor dienstverleners als Reatis, die bijdragen aan de inzetbaarheid van werkenden en niet-werkenden in Nederland.

Het Keurmerk maakt de markt transparant en borgt de kwaliteit van werkzaamheden. Dit maakt het voor cliënten, werknemers, en opdrachtgevers makkelijk om bewuster te kiezen met welke dienstverleners zij contracten afsluiten.

Door in bezit te zijn van dit keurmerk biedt Reatis een kwaliteitsgarantie aan UWV, gemeenten, werkenden, niet werkenden en werkgevers.

Net als bij Reatis staat bij het keurmerk de cliënt die gebruik maakt van de dienstverlening centraal. Reatis is voor het keurmerk in aanmerking gekomen omdat onze cliënten tevreden zijn over de geleverde dienstverlening en we onze afspraken zijn nagekomen. Ook de tevredenheid van opdrachtgevers en hun mening over het nakomen van afspraken, heeft zwaar meegewogen in de beoordeling.

Keurmerk Blik op Werk Reatis

WAAROM REATIS?
MAAK EEN AFSPRAAK
Reatis Reintegratie | Copyright 2010